Oddílové příspěvky na rok 2019

 • členský (pracující)
  včetně členského poplatku 50,-Kč/rok TJ

  nový člen
 • 1800,- Kč


  1800,- Kč
  + 8 brig. hodin(200,- Kč)


  + 1400,- Kč + 8 brig.hodin (200,-Kč)
 • členský (důchodci, studenti, děti)

  nový člen
 • 800,- Kč

  800,- Kč
  + 8 brig. hodin(200,- Kč)

  + 1400,- Kč + 8 brig. hodin (200,- Kč) – ne děti
 • závodní hráči, výbor, trenéři, kapitáni družstev
 • 800,- Kč + 8 brig. hodin (200,- Kč)
 • hráči tréninkových skupin
 • 1 300,- Kč + 8 brig. hodin (200,- Kč)
 • poplatek za skříňku (člen)
 • 50,- Kč
 • pronájem kurtů nečlen
 • 120,-Kč
  dopoledne
  sobota ,neděle
  a svátky
  150,- odpoledne  80,- Kč plastový povrch
 • pronájem kurtů pro čtyřhru nečlen
 • 200,-Kč/h

  Poplatek udržovací na kalendářní rok je stanoven na 200,-Kč

  Členské příspěvky je nutno uhradit do 21. 4. 2019

  Brigádnické hodiny je nutné dle příznivého počasí odpracovat nebo zaplatit od 29.3. do 21.4.2019!

  Správci budou brigády upravovat dle stávajícího stavu počasí.