Oddílové příspěvky na rok 2020

 • stávající člen (pracující)
  včetně členského poplatku 50,-Kč/rok TJ

  nový člen (pracující)
 • 1800,- Kč


  1800,- Kč
  + 4 brig. hodin(200,- Kč)


  + 1400,- Kč + 4 brig.hodin (200,-Kč)
 • stávající člen (důchodci, studenti, děti)

  nový člen (důchodci, studenti, děti)
 • 800,- Kč

  800,- Kč
  + 4 brig. hodin(200,- Kč)

  + 1400,- Kč + 4 brig. hodin (200,- Kč) – ne děti
 • závodní hráči, výbor, trenéři, kapitáni družstev
 • 800,- Kč + 4 brig. hodin (200,- Kč)
 • hráči tréninkových skupin
 • 1 300,- Kč + 4 brig. hodin (200,- Kč)
 • poplatek za skříňku (člen)
 • 50,- Kč
    
 • ceny za pronájem kurtů najdete zde

 • Poplatek udržovací na kalendářní rok je stanoven na 200,-Kč

  Členské příspěvky je nutno uhradit do 15. 5. 2020

  Každý člen má povinnost odpracovat 4 brigádnické hodiny (i nový) nebo zaplatit poplatek 200,-/ neodpracovaná brigádnická hodina.

  Brigádnické hodiny je nutné dle příznivého počasí odpracovat nebo zaplatit od 27.4. do 15.5.2020!

  Správci budou brigády upravovat dle stávajícího stavu počasí.

  Příspěvky prosím uhraďte na účet 1405344359/0800 s variabilním symbolem 37.

  Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení, oddílové příspěvky, popř. skříňku